Bloemendienst Bloemendienst

De bloemen die op zondag tijdens de dienst in de kerk hebben gestaan, worden bezorgd bij gemeenteleden die uit het ziekenhuis weer thuis gekomen zijn, mits dit bij de kerkenraad bekend is. Het bezorgen van de bloemen wordt geregeld door de vrijwilligers van de bloemendienst. Ook kunnen er bloemen bezorgd worden bij bejaarden, zieken thuis, eenzamen of mensen die, hoe dan ook, aan huis zijn gebonden. Contactpersoon is mevr. Mieke Boone, tel. 572716.

terug