Gezocht

Gezocht
Vind u / jij het leuk om mee te doen in het samenstellen van ons kerkblad nieuwe stijl? Dat houdt o.a. in:  meedenken over de inhoud, info voor de vaste rubrieken bijhouden en updaten, stukjes schrijven, mensen vragen stukjes in te leveren, foto’s aan leveren, tekstverwerken, mensen interviewen etc. en af en toe redactie overleg.

Lijkt je dat wat en / of wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op met iemand van de werkgroep: Jody van Boven, Jan Fraanje, Gertie Hout, Willem van de Griend en Ingrid van den Broek.
terug