Werkgroep Gebed Werkgroep Gebed

Gebed is niet alleen een ‘spirituele ervaring met God’, het is ook een kwestie van toewijding en volharding. Dat was de kracht en het geheim van de vroege kerk. Wie verlangt er niet naar (nog) meer gebed in de gemeente? Of het nu vorm krijgt in een gebedsgroep, intenser gebed thuis, in de kerkdienst, gebed tijdens vergaderingen: gebed is de adem van de kerk.

Het gebedswerk in onze kerk

De maandelijkse gebedsbijeenkomst
Elke 2ezondag van de maand is van 19.30 – 20.00 uur iedereen welkom in de kerk om aanwezig te zijn en/of mee te bidden voor de noden in de wereld, voor ons land, ons dorp, voor de landelijke kerk en voor onze eigen gemeente. 
 
De interkerkelijke Week van Gebed
Samen met de VEG, de Gereformeerde Kerk en Rehoboth wordt één keer per jaar de landelijke gebedsweek georganiseerd. Eén week per jaar bidden we elke avond met elkaar rond een thema dat is aangereikt door de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie.
 
De Thuisbiddersbrief
Maandelijks wordt een brief met gebedspunten geschreven en bezorgd bij de’ tien thuisbidders’: mensen die zich bereid hebben verklaard om structureel te bidden en daardoor als ‘wachters op de muren’ van Gods gemeente en van Gods wereld te staan. Op de brief staan per dag de activiteiten genoemd die plaatsvinden in de kerk. Bijvoorbeeld op de dag dat de kerkenraad bijeenkomt zullen er in ieder geval tien thuisbidders de kerkenraadsleden opdragen in hun gebed. Naast kerkelijke activiteiten is er ook ruimte voor gebeurtenissen in ons dorp, en in de wereld om ons heen. Deze tien gemeenteleden, de meesten zijn aan huis gebonden, staan als ‘thuisbidders’ als het ware model voor het voortdurende gebed in de gemeente. Zij staan ‘garant’ dat het gebed niet ophoudt.

Contactpersoon is Gertie Hout, tel. 573091.

terug