Gemeente Groei Groepen (GGG) Gemeente Groei Groepen (GGG)

Gemeentegroeigroepen
Kringen bedoeld voor ontmoeting van gemeenteleden (ook van leden van andere gemeenten uit Yerseke) in een wat kleinere setting dan de wekelijkse eredienst. Met elkaar bespreken we ons leven en geloof. We doen dat aan de hand van de bijbel, ondersteund door materiaal van het Evangelisch Werkverband binnen de PKN en de Internationale Bijbelbond. 
Materiaal
De titel van het materiaal voor seizoen 2019/2020 is ’Dit is mijn lichaam’, de kracht van samen geloven in een verbrokkelende samenleving. Schrijvers zijn: Ds. Pieter Both, ds. Inge Elzinga-de Rouwe (eindredactie), ds. Peter Smilde (eindredactie), ds. Karsten van Staveren, Karin Timmerman (interviews). Het thema van dit jaar is gekozen om een jaar lang stil te staan bij de heilzame werking van de geloofsgemeenschap op ons leven. Door het geloof worden wij als broers en zussen tot één lichaam gemaakt. We zijn leden van één gezin. Je bent niet alleen. Juist door de GGG kun je dat intens beleven. Daarom is bezinning en praktiseren van geloofsgemeenschap heilzaam voor je ziel en voor je functioneren in kerk en samenleving. In het gesprekboekje achtergrondinformatie, afbeeldingen die de thema’s ondersteunen en inspi­rerende interviews met christenen in kerk en samenleving die iets laten zien.

In Yerseke hebben we vijf groeigroepen actief:
  • Maandag:         GGG1, GGG4 
  • Dinsdag:          GGG2 
  • Woensdag:      GGG3, GGG6

 
GGG1 wordt in ‘De Haven’ gehouden en de andere groeigroepen bij kringleden thuis. Let wel: alleen bij die kringleden die dat graag willen en er ruimte en gelegenheid voor hebben. Wanneer u graag wilt komen maar geen gelegenheid hebt om zelf de kring thuis te hebben mag dat geen belemmering zijn om een volwaardig en gewaardeerd deelnemer te zijn. Jong en oud, man en vrouw: iedereen wordt van harte uitgenodigd.
In GGG5 is ruimte voor het starten van een geheel nieuwe kring. 
Elke drie weken komen we bij elkaar. We beginnen de bijeenkomst met het samen drinken van een kopje koffie of thee.Heel belangrijk is de ontmoeting met elkaar: bespreken wat ons bezighoudt en het delen van vreugde en verdriet. We lezen een hoofdstuk uit het boekje en onderzoeken wat we zelf al weten (of nog niet weten) en denken rondom het thema.We gaan met elkaar in gesprek rondom het Bijbelgedeelte en gebruiken daarvoor een aantal vragen Zo proberen we de tekst uit de Bijbel concreet te maken in ons eigen leven. In de meeste gevallen begint en besluit de kringleider de avond met gebed. De avonden duren van 19.45 tot ongeveer 21.45 uur. GGG4 is van 20.00-22.00 uur.
Nieuwsgierig? Wie zo maar eens een keertje wil komen kijken is van harte welkom en mee gaan doen (al is het ‘halverwege’) kan altijd!
Informatie en contact: Anneke Jumelet, tel. 572278
 
Toerusting Gemeentegroeigroepen 
In voorbereiding op de gesprekken in de groeigroepen zal in het nieuwe seizoen toerusting worden gegeven door ds. van de Griend. Samen met mensen uit elke groeigroep kijken we terug hoe samen- komsten zijn verlopen en of er nog vragen zijn. Daarna bereiden we twee volgende hoofdstukken voor. We lezen de Bijbeltekst en letten er op waar en hoe we samen in de gesprekken vooral pastorale aa- dacht aan elkaar kunnen geven. Zo leren we samen verantwoordelijk te zijn voor elkaar.
Voor informatie, begeleiding en materiaal: Anneke Jumelet, tel. 572278
 

terug