di 29 mei 2018

Gemeenteavond

Locatie: 
 K.C. 'de Haven'
Tijdstip: 
 19:45 uur

Op dinsdag 29 mei 2018 hoopt de Hervormde Gemeente Yerseke haar gemeenteavond te houden. 
Vanaf 19.45 uur is het inloop in de wandelkerk waar onder leiding van Jannie Polderman, koffie of thee “met iets erbij” zal worden geserveerd. Hierna nemen we plaats in het middenschip van de kerk. Na de opening om ca 20.00 uur zullen een aantal agendapunten worden afgewerkt, zoals presentie van de Jaarrekeningen 2017 van Kerk en Diaconie,  voortgang Beroepingswerk en diverse andere  onderwerpen. Vervolgens zal een toelichting gegeven worden op de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe kerkelijk centrum en de procedure voor de naamgeving van het gebouw.  Dit eerste deel van de avond zal worden afgerond  met een mogelijkheid tot het stellen van vragen. We streven  ernaar om rond 21.15 uur in de kerk af te sluiten, waarna we ons gezamenlijk richting kerkelijk centrum zullen begeven. U kunt de voortgang van het geheel  bezichtigen onder het genot van een hapje en drankje, geserveerd vanuit de nieuwe keuken!
De kerkenraad nodigt u en alle gemeenteleden van harte uit om deze datum nu alvast te reserveren. Uw aanwezigheid op de 29e mei a.s. wordt erg op prijs gesteld en er is ruimschoots gelegenheid het nieuwe kerkelijke centrum te bezichtigen.  Wees hartelijk welkom en zegt het voort!

terug