Actie Kerkbalans 2021

Actie Kerkbalans 2021
In de week van 19 januari is de Actie Kerkbalans 2021 van start gegaan. De  bijdrage die hiervoor van u gevraagd wordt, is voor onze kerk van levensbelang. Elk lid van 18 jaar en ouder heeft hiervoor een brief gehad. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u –per gemeentelid- in 2021 wilt geven als vrijwillige bijdrage voor de Hervormde Gemeente van Yerseke. Daarop kunt u aangeven hoe u wilt betalen en in hoeveel termijnen. Vermeld u bij de betaling uw registratienummer en “Kerkbalans”. In verband met de coronamaatregelen is kerkbezoek nu niet mogelijk. Wilt u a.u.b. het ingevulde toezeggingsformulier inleveren voor 1 maart bij de secretaris, Gertie Hout, per adres Azalealaan 31, 4401 GS  Yerseke? Als alternatief kunt u het ingevulde toezeggingsformulier inscannen en per e-mail inleveren. In de brief wordt uitgelegd dat we als kerk niet zonder de ondersteuning van u als lid kunnen! Het college van Kerkrentmeesters rekent op uw medewerking. Help mee en geef aan onze kerk wat u kan missen zodat de kerk kan blijven bestaan.
terug