Samenwerking Samenwerking

Naast de Hervormde Gemeente Yerseke zijn er nog 2 PKN gemeenten in Yerseke: de Hervormde Gemeente Rehoboth en de Gereformeerde Kerk. Daarnaast is er een Vrije Evangelische Gemeente en een Gereformeerde Gemeente in ons dorp. De verstandhouding met de andere kerkelijke gemeentes is goed. Er is structureel overleg tussen de predikanten en ook zijn er diverse activiteiten die door verschillende kerkgenootschappen samen georganiseerd worden, o.a. het jeugdwerk en de catechisaties. Ook veel kringwerk, zoals Alphacursus, Gemeente Groei Groepen en de Koffiemorgens voor vrouwen worden interkerkelijk georganiseerd.

 
Verzorgingstehuis 'Moerzicht' Verzorgingstehuis 'Moerzicht'
lees meer »
 
Dijkdienst Dijkdienst
lees meer »
 
Week van Gebed Week van Gebed
lees meer »
 
Kerstzangdienst Kerstzangdienst
lees meer »
 
Jeugdclub 't Contact Jeugdclub 't Contact
lees meer »
 
Vakantiebijbelweek Vakantiebijbelweek
lees meer »
 
Yerseke bouwt voor Bangladesh Yerseke bouwt voor Bangladesh

Isa-e Church Bangladesh is een stichting die speciaal is opgericht voor ex-moslims. Zij bedrijft zending onder moslims en brengt gelovigen bij elkaar. De afgelopen 10 jaar is IJB uitgegroeid tot een missionair platform met meer dan 60 gemeenten. Vaak zijn er echter onvoldoende middelen om een kerk de bouwen. Het te bouwen kerkje wat wij samen met de andere kerken willen steunen kost €11.000.  
 
Dit is een interkerkelijk project. Samen met de Hervormde gemeente Rehoboth, de Gereformeerde kerk en de Vrije Evangelische gemeente willen we dit project gaan steunen. Dit via de gewone weg van te houden collecten, maar ook door een aantal gezamenlijk geplande acties.

lees meer »