Verzorgingstehuis 'Moerzicht' Verzorgingstehuis 'Moerzicht'

Elke week wordt op woensdagavond om 19:00 uur in de grote zaal van verzorgingshuis "Moerzicht" een Bijbellezing georganiseerd. De voorgangers of ouderlingen van de verschillende kerken uit ons dorp en van het Leger des Heils uit Goes gaan bij toerbeurt voor.

Daarnaast wordt er vier maal per jaar onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van  de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Vrije Evangelische Gemeente een Avondmaalsviering gehouden. Deze vindt eenmaal per kwartaal plaats en begint om 19:00 uur. Zie de agenda wanneer de eerstvolgende keer is. 

terug