wo 6 november 2019

Wijkontmoeting wijk 5

Locatie: 
 KC De Haven
Tijdstip: 
 19:30 uur

Wijkontmoetingen najaar 2019

Het is een goede gewoonte om in de gemeente één keer in de twee jaar ontmoetingsbijeen- komsten ( groothuisbezoek)  te houden. Dit jaar gebeurt dat niet bij gemeenteleden thuis, maar in ons kerkelijk centrum De Haven aan de Paardenmarkt 8. Tijdens de wijkontmoetingen kunt u op een ongedwongen manier nader kennis maken met onze nieuwe predikant en zijn vrouw, ds. en mw. Van de Griend. 
Verder hopen we op speelsewijze na te denken over antwoorden op vragen die ons allemaal bezig ( kunnen ) houden. Naast kennismaking dus ook tijd voor een goed gesprek. U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging, maar vanwege de planning geven wij u nu alvast de data van de bijeenkomsten door. Deze zijn per wijk vastgesteld:

Wijk 1 woensdagavond          11 september 2019
Wijk 2 woensdagavond          18 september 2019
Wijk 3 woensdagavond            2 oktober 2019
Wijk 4 woensdagavond            9 oktober 2019
Wijk 5 woensdagavond            6 november 2019
Wijk 6 woensdagmiddag        13 november 2019

Bent u op een genoemde datum verhinderd? Wellicht kunt u op een andere datum wèl. Geef het aan in de uitnodiging die ruim van tevoren wordt verstuurd. 

Wij hopen op uw aanwezigheid. Jong en oud is van harte welkom!

terug