Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
Beste leden van de Hervormde Gemeente Yerseke

Het is wel héél bijzonder dat in een tijd waarin vanwege beperkende maatregelen veel dingen ánders zijn… toch, net als andere jaren, nu weer een Gids voor het Winterwerk verschijnt, nu voor seizoen 2020 – 2021. Ook hieraan zien we dat het werk van de kerk (samen kerk zijn) toch doorgaat, dat is reden om samen dankbaar te zijn…
Het is ook dit keer weer een heel gevarieerd overzicht van alle activiteiten die in het nieuwe seizoen weer worden georganiseerd. Het is bijzonder dat ook in de komende tijd weer heel wat mensen zich willen inzetten om leiding te geven of om mee te helpen zodat alles ook door kan gaan!

Je kunt deze gids zien als een overzicht van allerlei activiteiten in de kerk of van de kerk. Maar het is méér: al die dingen zijn… ‘manieren van kerk-zijn’. Want: de kerk zijn wij! Jezus belooft: ‘waar twee of drie samen zijn in Mijn Naam, daar ben ik in hun midden!’ Of dat is in de eredienst op zondagmorgen of in de club, de catechese, de groeigroep, de Bijbelkring of de Gebedsbijeenkomsten… dat maakt géén verschil.

Kerk zijn is… méér dan een uurtje samen zijn op zondagmorgen! Ook in al die genoemde activiteiten is ontmoeting, …samen zijn, …samen luisteren, samen leren…, bezig zijn om: ‘het samen goed te hebben’. Dat sluit mooi aan bij het thema van dit seizoen: ‘Het goede leven, opbloeien in Gods licht!’ Het herinnert ons ook dat het niet allemaal vanzelfsprekend is. 
Het is juist heel bijzonder dat we in al die verschillende manieren van bezig zijn iets hopen te ontdekken van het goede leven: we horen over God die zorgt, God die hoort, wéét, ziet en… met ons méégaat en op allerlei manieren Zijn kerk wil bouwen tot een plek waar ieder zich welkom voelt!

‘Het goede leven’… herinnert ons aan Gods goedheid die zó groot is dat wij met dank aan Hem samen kerk kunnen zijn in een verwarrende tijd. Verbonden in Zijn Naam, één in Zijn verlangen dat we als mens, als kerk groeien in geloof, hoop en liefde voor elkaar en de ander. Ik hoop dat het voor u en jullie allemaal een mooi en leerzaam seizoen zal zijn, waarin we als gastvrije kerk ook ruimte maken voor ieder die belangstelling heeft en méé wil doen!

ds. W.J. van de Griend.
terug