Update 5 november 2018 Update 5 november 2018
De kerkenraad is dankbaar en blij u te kunnen meedelen dat de beroepingscommissie unaniem een voordracht heeft gedaan tot het beroepen van een nieuwe herder en leraar voor onze gemeente. In de kerkenraadsvergadering van 29 oktober jongstleden heeft de kerkenraad kennisgemaakt met de predikant en zijn vrouw.
Daarop heeft de kerkenraad unaniem het advies tot het beroepen van deze predikant overgenomen en wil dit voorgenomen besluit graag aan de gemeente voorleggen en de naam van de predikant aan u bekendmaken op de gemeenteavond van 14 november aanstaande in De Haven, aanvang 20 uur. Als onderdeel van de gemeenteavond zal de beroepingscommissie verslag doen van de procedure en legt zij verantwoording af over de keuze voor deze predikant. Uiteraard is er die avond volop gelegenheid om vragen te stellen, waarna wij u zullen vragen in te stemmen met het uitbrengen van een beroep op deze predikant.
Daarom roept de kerkenraad nadrukkelijk alle gemeenteleden op om op woensdag 14 november aanwezig te zijn tijdens de gemeenteavond, zodat het beroepen van een nieuwe predikant een zaak wordt van de hele gemeente!

Namens de beroepingscommissie,
Arnold Meijer, voorzitter.
terug