Update 2 juni 2018 Update 2 juni 2018
Het is inmiddels iets meer dan een jaar geleden dat dominee Baggerman het beroep naar Krimpen a/d IJssel heeft aangenomen. Kort daarop zijn we in de kerkenraad gestart met de voorbereidingen, zoals het beleidsplan updaten en de profielschetsen van de gemeente en van een nieuwe predikant opstellen. Tevens is de beroepingscommissie geformeerd, die op 7 november voor het eerst in een vergadering bijeen kwam. Zo’n 10 vergaderingen verder en vooral ook vele tientallen e-mailtjes en telefoontjes verder, zijn we eigenlijk tot nu toe nog niet bij de juiste predikant voor onze gemeente terechtgekomen.
 
Velen van u zijn vaak erg belangstellend naar de leden van de beroepingscommissie. Dat stellen we op prijs, maar wij hebben geheimhouding beloofd en kunnen derhalve geen mededelingen doen over namen van predikanten waar we mee in gesprek zijn. Zelfs de kerkenraadsleden zijn hier niet van op de hoogte. Wees daarin a.u.b. niet teleurgesteld of gefrustreerd, want zolang we er met zijn allen van overtuigd zijn dat het God zelf is die ervoor zal zorgen dat de juiste predikant naar Yerseke komt, kunnen we niet anders dan daarop te vertrouwen en te bidden om de leiding van de Heilige Geest hierin. En dan is geduld hebben ook hier een schone zaak! Immers, geduld is een kenmerk van wijsheid, volgens Spreuken 14:29 waar geschreven staat: “Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.” Onbesuisd, of onbedopt zoals we hier zeggen, dat willen we uiteraard voorkomen en daarom zetten wij onze zoektocht graag verder.
 
Wat ik u wel kan vertellen is dat er inmiddels contact is geweest met 15 predikanten. Predikanten waarvan u ons de naam doorgegeven heeft, predikanten die we vanuit de PKN aangedragen hebben gekregen, maar ook predikanten die we zelf zo her en der tegenkwamen tijdens onze  zoektocht. Zo’n contact begint eerst met een telefoontje van mijn kant. Soms is er een direct “Nee, dank u wel”. Maar vaker is een predikant toch zeker geïnteresseerd, maar heeft dan achteraf toch twijfels of andere redenen om niet met ons in gesprek te gaan. Dat is ook de reden waarom de leden van de beroepingscommissie op zondag gewoon in de kerk zijn. Pas als we met een predikant verder het traject in gaan, zullen we hem gaan beluisteren in een dienst uiteraard. Tussen zo’n eerste telefoontje en het tweede zit vaak 1 tot 3 weken. We zijn nu grofweg een halfjaar bezig, dus 26 weken, gedeeld door 15 is gemiddeld zo’n 1,7 week per predikant. Die tijd kost het nu eenmaal en daar kunnen we niets aan veranderen. Natuurlijk hadden we menselijkerwijs graag gezien dat de 1e of 2e of 3e predikant al ‘ja’ had gezegd, ook wij als beroepingscommissie. Maar we voeren onze taak graag uit, ieder naar zijn of haar vermogen en bovenal geven we de moed zeker niet op! En zo wil ik u allemaal vragen om de moed niet op te geven, ons te vertrouwen en de rust en de tijd te geven om een nieuwe predikant voor onze gemeente te vinden.
 
U kunt ons daar trouwens weer bij helpen, want wellicht heeft u inmiddels zelf een idee voor een predikant die geschikt zou kunnen zijn voor onze gemeente. Dan vernemen wij dit graag, want momenteel zijn we een beetje aan het eind van de lijst met namen, dus nieuwe namen zijn welkom!
 
Tot slot wil ik u vragen om te blijven bidden om wijsheid voor de leden van de beroepingscommissie en om Gods leiding in het beroepingswerk.

Namens de beroepingscommissie
Arnold Meijer, voorzitter.
terug