Update 2 december 2018 Update 2 december 2018

"Loof de Heer want Hij is goed. Eeuwig duurt Zijn trouw". 

Op zondag 2 december, 1e Advent, maakte de kerkenraad met grote dankbaarheid en vreugde bekend dat ds. W.J. v.d. Griend van harte "JA" heeft gezegd op het op 24 november op hem uitgebrachte beroep door onze gemeente. Ds. v.d. Griend past bij onze gemeente en bij onze situatie. Een bewogen mens, openstaand voor de ander, jong van geest en energiek.

Het kan niet anders dan dat de afgelopen periode voor ds. v.d. Griend en zijn vrouw behoorlijk intensief is geweest. De gesprekken met de beroepingscommissie, de kennismaking met de kerkenraad, de kerkdienst op Dankdag en de daaropvolgende kennismakingsavond in De Haven met de gemeente. Zo hebben zij zich een goed beeld kunnen vormen van onze gemeente en het werk dat er wacht. En boven alles is steeds de leiding van Gods Geest duidelijk merkbaar geweest in het hele beroepingstraject dat nu dus ten einde is gekomen.

In dankbaarheid en vertrouwen zien we ernaar uit dat ds. v.d. Griend straks onze gemeente geïnspireerd en betrokken mag gaan dienen. De beslissing om naar Yerseke te komen hebben ds. v.d. Griend en zijn vrouw van harte genomen. Tegelijk beseffen we dat het voor hen tevens een afscheid is van de gereformeerde kerken van Ouddorp en Stellendam, waar zij sinds 2011 deel van uitmaken. Wij denken dan ook aan beide gemeenten, die hen zeker zullen gaan missen.

Over het moment van overkomst naar en intrede in Yerseke zullen in de komende periode afspraken gemaakt worden. En natuurlijk zal de pastorie in orde gebracht moeten worden. Maar zeker is dat met de komst van ds. en mevrouw v.d. Griend een vacante periode van bijna anderhalf jaar afgesloten wordt. Een hartelijk woord van dank aan de beroepingscommissie en consulent is hier zeker op zijn plaats. Maar bove­nal dank aan God dat wij op deze rijke wijze geze­gend zijn met een nieuwe herder en leraar. Vanuit dat geloof zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wij hopen en bidden dat wij samen, als gemeente en nieuwe predikant een goede tijd zullen ontvangen.

Arnold Meijer,
voorzitter beroepingscommissie.

terug