Update 29 november 2018 Update 29 november 2018
Op Dankdag, woensdag 28 november, ging ds. v.d. Griend voor in de avonddienst. In de dienst stond ds. v.d. Griend stil bij Psalm 145, een loflied van David. Aansluitend daarop was er gelegenheid om in De Haven kennis te maken met ds. en mevr. v.d. Griend. Dit gebeurde door de gemeenteleden de gelegenheid te geven vragenbriefjes in te vullen die voorgelegd werden aan ds. v.d. Griend. Hij heeft nu tot 15 december de tijd om het beroep al dan niet te aanvaarden. We hopen en bidden van harte dat ds. v.d. Griend zijn roeping naar Yerseke verstaat.

U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid: 'Groot is de Heer, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.'
 
'Genadig en liefdevol is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.'

Arnold Meijer,
voorzitter beroepingscommissie.
terug