Update 24 november 2018 Update 24 november 2018
Op zaterdag 24 november is door een delegatie van de kerkenraad de beroepsbrief aan ds. W.J. v.d. Griend overhandigd in de pastorie in Ouddorp. Ds. v.d. Griend heeft nu 3 weken de tijd om het beroep al dan niet te aanvaarden.
Op Dankdag, woensdag 28 november, gaat ds. v.d. Griend voor in de dienst die om 19.30 uur begint. Aansluitend daarop is er gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie of thee, nader kennis te maken met ds. en mevr. v.d. Griend in ons kerkelijk centrum De Haven. Wij nodigen de hele gemeente van harte uit om om deze avond bij te wonen!

Arnold Meijer,
voorzitter beroepingscommissie.
terug