Update 18 november 2017 Update 18 november 2017
De beroepingscommissie doet een dringende oproep aan alle gemeenteleden om namen in te dienen van predikanten die volgens u geschikt zouden kunnen zijn voor onze gemeente. U kunt namen doorgeven aan de secretaris van de beroepingscommissie, Heleen Fraanje, Langeville 59, tel: 0113-572672,  De beroepingscommissie zal dan bekijken of deze predikanten eventueel beroepbaar zijn en of ze binnen de profielschets passen, zoals deze aan u gepresenteerd is op de gemeenteavond van 15 november jl. In een later stadium zal er een terugkoppeling plaatsvinden, waarin wij onze bevindingen m.b.t. deze predikanten aan u kenbaar zullen maken. Tot slot wil ik u vragen om te bidden om wijsheid voor de leden van de beroepingscommissie en om Gods leiding in het beroepingswerk. Het is immers God zelf die in Jeremia 3:15 belooft ‘Ik zal jullie herders naar mijn hart geven, en zij zullen jullie met wijsheid en inzicht weiden.’ 

Namens de beroepingscommissie
Arnold Meijer, voorzitter.
terug