Update 14 november 2018 Update 14 november 2018
Tijdens de gemeenteavond van woensdag 14 november heeft de kerkenraad ds. W.J. van de Griend uit Ouddorp voorgedragen als nieuwe predikant voor onze gemeente. Van de 120 aanwezige stemgerechtigde leden stemden 116 leden in met dit voorstel! Hiermee gaf de gemeente groen licht om een beroep op ds. v.d. Griend uit te brengen. De kerkenraad is dankbaar en blij met deze uitkomst. Na de termijn van 5 dagen, waarin de gemeente bezwaar kan maken tegen de gevolgde procedure en die ingaat op zondag 18 november, zal de beroepingsbrief overhandigd worden. Ds. v.d. Griend heeft dan 3 weken de tijd om na te denken en het beroep al dan niet aan te nemen. Op Dankdag, woensdag 28 november, zal ds. v.d. Griend voorgaan in de dienst die om 19.30 uur begint. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om in De Haven kennis te maken met ds. en mevrouw v.d. Griend. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd! "Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw".

Namens de beroepingscommissie,
Arnold Meijer, voorzitter.
terug