Update 14 februari 2018 Update 14 februari 2018
Middels deze weg wil ik u een korte update geven over het beroepingswerk. Het lijkt misschien alsof er niets gebeurt, maar we zijn hard bezig! Dit gebeurt achter de schermen en i.v.m. de geheimhoudingsplicht kunnen we ook niet tot in detail ingaan op vragen die ons soms gesteld worden. We rekenen in dezen op uw begrip. Vanaf oktober 2017 zijn er al veel predikanten gehoord, vrijwel uitsluitend via internet. We luisteren op basis van de door u ingediende namen, maar ook op basis van bestaande contacten, de namenlijst die we vanuit de PKN aangeleverd hebben gekregen of door adviezen vanuit diverse hoeken. Daar gaat veel tijd inzitten. Immers, een predikant wordt benaderd, moet hierover nadenken, telefonische contacten volgen en er worden gesprekken gevoerd. Met een van de benaderde predikanten is reeds in december al door een delegatie van de commissie een oriënterend gesprek gevoerd. Uiteindelijk is door de betreffende predikant besloten om niet verder te gaan in het beroepingstraject, omdat een andere gemeente al zover was om een beroep op hem uit te brengen, dat hij inmiddels ook al aangenomen heeft.
Ondanks deze teleurstelling heeft de beroepingscommissie er het volste vertrouwen in dat God ons leidt in het zoeken naar de juiste herder en leraar voor onze gemeente. Tot die tijd kunnen wij allen maar 1 ding doen: bidden om de leiding van de Heilige Geest. 'Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst’ - Galaten 5:25.
In het eerstvolgende Kruispunt kunt u een uitgebreider verslag lezen over het werk van de beroepingscommissie tot nu toe.
 
Namens de beroepinsgcommissie
Arnold Meijer, voorzitter.
terug