zaterdag 25 september 2021

Startzaterdag

Tijdstip: 
 15:00 uur

Het thema van de Startzondag, 26 september a.s., is: “Van U is de toekomst!” In de dienst krijgt het gebed een bijzondere plaats en daar willen we graag iedereen bij be- trekken. In de morgendienst van 12 september worden daarom kaartjes uitgedeeld, waarop u en jullie gebedspunten kunnen schrijven. Voor wie en welke dingen kunnen we samen bidden? De kaartjes kunnen de zondag daarna, 19 september, worden ingeleverd. In de Stardienst worden dan de gebedspunten in de dienst genoemd. Zo kunnen we samen met God het nieuwe seizoen beginnen: Hem dankend voor al het goede en biddend om Zijn liefde en Zijn zegen.
                                                                                              De voorbereidingscommissie

terug