zondag 4 oktober 2020

Startbijeenkomst Belijdeniscatechese

Locatie: 
 De Haven
Tijdstip: 
 12:00 uur

Vooraf aanmelden graag bij ds. Van de Griend, tel. 571336 / wjvdgriend@zeelandnet.nl

terug