Over het nieuwe verenigingsgebouw

Over het nieuwe verenigingsgebouw

UPDATE januari 2018

De laatste weken van het jaar was het een drukte van belang in ons Kerkelijk Centrum “De Haven”. Sommige bijeenkomsten moesten gewoon doorgaan, maar overal in het gebouw zag je dat de verhuizing in volle gang was.
Onze beheerster Janny Polderman, het personeel en de vele vrijwilligers hebben zich maximaal ingezet om voor alle inventaris een plekje te vinden in Dreef 4 of in de tijdelijke opslag. Op 29 december 2017 kon het gebouw
worden overgedragen dankzij al die vele handen! De kerkenraad wil een ieder die zich heeft ingezet of meegeholpen om de verhuizing op tijd te doen plaatsvinden, hartelijk bedanken!
Ook in ons nieuwe gebouw wordt door vrijwilligers hard gewerkt en ook hen wil de kerkenraad in zijn dank betrekken. Het werk wat daar plaatsvindt is eveneens waardevol en draagt bij aan een efficiënte realisering van ons nieuw multifunctioneel centrum!

Geldwerving
De stand van de giften/leningen die bijeengebracht zijn t.b.v. het nieuwe kerkelijk centrum is op dit moment ca. € 120.000,00.

terug