Online kerkdienst zondag 7 juni

Online kerkdienst zondag 7 juni
Op zondag 7 juni gaat om 10.00 uur onze eigen predikant ds. W.J. van de Griend voor in de online kerkdienst. U kunt deze dienst beluisteren via de kerkradio of scanner. Ook wordt de dienst live uitgezonden op Kerkomroep.

Tevens wordt de dienst live uitgezonden op Facebook door middel van een videoverbinding. Ga hiervoor naar de Facebookpagina van onze gemeente.

De orde van dienst kunt u hier downloaden.

Collectes
Wilt u een bijdrage leveren, dan vragen wij u vriendelijk om uw collectebijdragen of gift voor de kerk over te maken op rekeningnummer NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum. Wilt u de diaconale doeleinden ondersteunen? Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum.

De kerkenraad wenst allen een gezegende dienst toe!
terug