Najaarsbingo

Najaarsbingo
Na een afwezigheid van 2 jaar willen wij weer een najaarsbingo organiseren. U weet dat we toen in het Oogappeltje zaten en vorig jaar waren we nog maar pas opgestart in ons nieuwe gebouw.
Maar nu willen we als team van “De Haven” weer een bingo houden. De datum is zoals altijd de laatste vrijdag van november en dat is dit jaar op 29 november.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor ons gebouw “De Haven”. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Tot dan!
terug