Mosseldag Mosseldag
Al vele jaren ontplooien wij, als Hervormde gemeente van Yerseke, activiteiten op Mosseldag. Dat doen wij vanuit een bepaalde visie zoals de titel ‘Kerk naar buiten’ al aangeeft. Als kerk zijn we ‘present’ op Mosseldag. We willen ‘er zijn’ voor de ‘wereld om ons heen’.
In de eerste plaats betekent dit dat wij gastvrijheid betonen op Mosseldag.
De kerk is open van 10.00 - 16.00 uur. Gastheren en gastvrouwen staan bezoekers zo nodig te woord wanneer zij de kerk bezoeken om het historische gebouw te bekijken, te genieten van de bloemenpracht of om even rust te ervaren. In 'De Haven' is er gelegenheid om iets te drinken en te eten (huisgemaakt gebak) en gebruik te maken van het toilet. Er wordt een DVD van het project getoond en, dit jaar voor het eerst: de nieuwe Mosselfilm.
In de tweede plaats geeft het ons de gelegenheid iets te betekenen voor mensen in nood, verder weg in deze wereld.
De opbrengst van het ‘restaurant De Haven’ bestemmen wij voor een goed doel. Door goede PR willen wij, aan de wereld dichtbij (onze daggasten en aan de inwoners van Yerseke) laten zien dat wij een missionaire gemeente willen zijn.
In de derde plaats betekenen we in al deze activiteiten ook veel voor elkaar.
Door samen bezig te zijn vanuit bovenstaande visie bouwen wij ook aan onze onderlinge gemeenschap. Om deze belangrijke activiteit van ‘Kerk naar buiten’ een breed draagvlak te geven in onze gemeente is het goed om duidelijk te maken hoe de structuur van deze activiteit in elkaar zit.
De Commissie Mosseldag:
De Commissie Mosseldag is in 2006 opgericht. De Commissie Mosseldag maakt plannen, die na al die jaren tot een vast draaiboek hebben geleid, en treft de nodige voorbereidingen. Inmiddels is er een Missionaire Werkgroep in het leven geroepen en de activiteiten op Mosseldag zijn nu onder de  verantwoordelijkheid van deze werkgroep gebracht.
De Missionaire Werkgroep:
De Missionaire werkgroep is ingesteld door de kerkenraad. In het geval van Mosseldag worden de plannen van de Commissie Mosseldag besproken, getoetst en worden er besluiten genomen. Zo wordt bijvoorbeeld de prijs bepaald voor de koffie en het gebak en wordt een keuze gemaakt voor welk project we geld gaan inzamelen. We hebben gekozen om ons daarbij te laten voorlichten en ondersteunen door Tear, een christelijke organisatie ‘tegen armoede’. Kijk op www.Tear.nl o.a. voor de visie en de missie van Tear.

Vrijwilligers:
Gemeenteleden die helpen in de kerk, in De Haven of thuis het heerlijke gebak bereiden zijn onontbeerlijk om de Mosseldag voor onze gemeente en haar gasten tot een succes te maken.
terug