Kerstfeest 2019

Kerstfeest 2019
Op Kerstmorgen, 25 december, is om 10 uur de Kerstgezinsdienst. Samen lezen we Mattheüs 1 over Maria die moeder wordt van Jezus, die Immanuël wordt genoemd. Wat zou die naam betekenen? Wat zit daarachter? We hopen het samen te ontdekken! Aan de dienst wordt meegewerkt door Vox Maris en trompettist Arnold Meijer. Er staat een heuse kerststal in de kerk en er is een uitgebreid kindermoment tijdens de dienst. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde!

 
terug