Kerkdiensten in coronatijd

Kerkdiensten in coronatijd
Beste gemeenteleden,
 
Tenminste tot begin mei zullen de kerkdiensten alleen online te volgen zijn. Aanmelding voor aanwezigheid is tot nader bericht niet mogelijk. 
De leden die zich voor de kerkdiensten in de Stille Week en Paaszondag hebben aangemeld zijn/worden hierover geïnformeerd.
Het moderamen van de kerkenraad heeft dit besluit dinsdagavond genomen vanwege de grote bezorgdheid over het stijgende aantal besmettingen, juist ook in de gemeente Reimerswaal. Die zorg wordt door veel mensen gedeeld. Het moderamen meent dat op dit moment niet de maximale ruimte benut moet worden, maar dat het voorbeeld van voorzichtigheid het belangrijkste is.
 
Het besluit betekent ook dat de geplande gemeentebijeenkomsten niet doorgaan. Donderdagavond 8 april is er wel een online gemeentebijeenkomst, die om 20.00 uur begint. Deze is te volgen op kerkomroep.
In de (online) kerkenraadsvergadering van 13 april zullen we spreken over hoe wij u op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen en het perspectief om weer wel mensen in de kerk te kunnen ontvangen.

De kerkdiensten zijn uiteraard wel live te volgen op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21639 en op de Facebookpagina van onze gemeente. De orde van dienst kunt u hier downloaden.

Als kerkenraad doen wij een dringende oproep om toch vooral uw bijdragen aan de collectes te blijven voldoen. Dit kan onder vermelding van het collectedoel en de datum op NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke. Uw bijdrage voor de kerk kunt u overmaken op NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. Herv. Gem. Yerseke.

Wij hopen op uw aller begrip en wij wensen u gezegende diensten toe!

De kerkenraad.
terug