Kerkdiensten in coronatijd

Kerkdiensten in coronatijd
Vanwege de recent bekend gemaakte versoepelingen heeft de kerkenraad besloten dat vanaf zondag 27 juni een maximum van 99 gemeenteleden welkom is in de kerkdiensten. Ook zal er weer gestart worden met het meezingen van de liederen door de gemeente. We zijn blij u weer te ontmoeten! Er zal nog geen, kinder- en jongerennevendienst worden gehouden. Wel is er op aanvraag creche voor de kinderen tot 4 jaar. Het is de bedoeling dat u zich aanmeldt. U kunt zich wekelijks opgeven bij de scriba, Sylvia van Stee per mail: scribahervormdyerseke@gmail.com of telefonisch (0113-576900) van maandag t/m vrijdag tussen 18.00 – 19.00 uur.
 
De kerkdiensten zijn uiteraard ook live te volgen op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21639 en op de Facebookpagina van onze gemeente. De orde van dienst kunt u hier downloaden.

Als kerkenraad doen wij een dringende oproep om toch vooral uw bijdragen aan de collectes te blijven voldoen. Dit kan  sinds kort digitaal, zie berichtgeving elders op de website. Of onder vermelding van het collectedoel en de datum op NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke. Uw bijdrage voor de kerk kunt u overmaken op NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. Herv. Gem. Yerseke.

Wij hopen op uw aller begrip en wij wensen u gezegende diensten toe!

De kerkenraad.
terug