BELANGRIJKE MEDEDELING!

BELANGRIJKE MEDEDELING!
In verband met de nieuwe maatregelen omtrent Covid 19 geven wij gevolg aan het advies om de komende weken te kerken met maximaal 30 gemeenteleden. Daarbij moeten we een aantal huisregels in acht nemen. Deze liggen bij de ingang van de kerk gereed. Het uitgebreide gebruiksplan kunt u HIER inlezen en downloaden.

De leiding van de Kindernevendienst en Jongerennevendienst is bereid om 1x per 14 dagen de hele dienst te organisewren in kerkelijk centrum De Haven. Op zondag 1, 15 en 29 november is er kinder- en jongerennevendienst. Dit is van 10 tot 11 uur en uiteraard zijn alle kinderen en jongeren welkom, ook als je ouders niet naar de kerkdienst gaan die morgen! Hiervoor moet ook worden aangemeld. Ouders, doe dit s.v.p. op tijd, zodat vrijdag overige gemeenteleden kunnen worden uitgenodigd voor de kerkdienst op zondag.

Er is wel elke week gelegenheid om uw kinderen (na aanmelding!) naar de creche te brengen.

Iedereen dient zich iedere week opnieuw aan te melden voor de kerkdienst. U krijgt dan op vrijdag definitief bericht of u naar de kerk kunt komen. De keuze zal met zorg worden gemaakt. Aanmelden kan bij de scriba: Sylvia van Stee via de mail scribahervormdyerseke@gmail.com of op maandag t/m vrijdag telefonisch (576900) tussen 18.00 – 19.00 uur.

In de kerk vragen wij u plaats te nemen in het middenschip.

Wij hopen op uw aller begrip en wij wensen u gezegende diensten toe!

De kerkenraad.
terug