Kerkdiensten in coronatijd

Kerkdiensten in coronatijd
Zoals u wellicht vernomen hebt, heeft de kerkenraad met pijn in het hart moeten besluiten om voorlopig geen gemeenteleden meer toe te laten in de kerkdiensten. Dit is uiteraard vanwege de huidige lockdown. Hiermee volgen we het advies van zowel het CIO als onze classispredikant ds. Arie van der Maas. Het was een pijnlijk besluit, zeker gezien de aanstaande bijzondere en feestelijke diensten rondom Kerst en Oud- en Nieuw. Maar u hoeft daar niets van te missen, want alle kerkdiensten worden via Kerkomroep uitgezonden.

Zie voor het bericht van ds. Van der Maas deze link.

In principe geldt bovenstaande tot aan de eerstvolgende persconferentie, maar in ieder geval t/m zondag 17 januari.

De kerkdiensten zijn live te volgen op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21639 en de orde van dienst kunt u hier downloaden.

Als kerkenraad doen wij een dringende oproep om toch vooral uw bijdragen aan de collectes te blijven voldoen. Dit kan onder vermelding van het collectedoel en de datum op NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke. Uw bijdrage voor de kerk kunt u overmaken op NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. Herv. Gem. Yerseke.

Wij hopen op uw aller begrip en wij wensen u gezegende diensten toe!

De kerkenraad.
terug