woensdag 20 oktober 2021  om 15:00 uur
Voorganger: Ds. W.J. van de Griend
Huwelijksdienst
Organist: Mark Christiaanse

Vandaag trouwen Rinus Nieuwenhuize en Ingrid van de Broek. Na de ceremonie voor de burgerlijke stand vindt de inzegening van hun huwelijk plaats in een bijzondere dienst in onze kerk, die om 15.00 uur begint. We wensen Rinus en Ingrid en ook hun wederzijdse families en allen die hen lief zijn van harte een prachtige dag toe, waar ze later samen in dankbaarheid op kunnen terug kijken.
Huwelijksdiensten zijn diensten van de gemeente, daarom bent u als gemeentelid ook van harte welkom in deze dienst!

terug