Intrededienst ds. W.J. van de Griend

Intrededienst ds. W.J. van de Griend

Met grote dankbaarheid nodigt de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Yerseke u van harte uit voor de bijzondere eredienst op D.V. zondag 31 maart 2019 waarin ds. W.J. van de Griend wordt bevestigd als predikant van onze gemeente. In deze dienst gaat ds. E.H. van der Weide voor en begint om 14.30 uur in onze kerk. Er is tijdens deze dienst ook kinderoppas en kindernevendienst.

Na de dienst is er vooraan in de kerk gelegenheid om ds. en mevr. Van de Griend te begroeten en daarna elkaar te ontmoeten in kerkelijk centrum De Haven. 
Wees van harte welkom!

terug