Inhoudelijke toerusting kringleiders Inhoudelijke toerusting kringleiders

Een paar keer per jaar is er de mogelijkheid dat de plaatselijke kringleiders extra ondersteuning krijgen door de predikant. Deze ondersteuning is vooral inhoudelijk van aard. De kringleiders worden gehoord en ondersteund door predikant en kerkenraad. Op deze manier kunnen predikant en kerkenraad verantwoordelijk zijn voor het kringwerk in de gemeente.
Opgave en informatie bij  Anneke Jumelet, tel. 572278, e-mail.

terug