Cantorij Cantorij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een cantorij onderscheidt zich van andere koren door zijn liturgische functie: de cantorij treedt niet op in een kerkdienst, maar neemt deel aan de liturgie.
(De cantorij maakt dus deel uit van de gemeente en bestaat ook uit gemeenteleden). 
De voornaamste taken van de cantorij (voorzanggroep) zijn:
Het ondersteunen van de gemeentezang in de eredienst. 
Behulpzaam zijn bij het introduceren en vertrouwd maken van liederen met een onbekende melodie.
Medewerking te verlenen aan speciale diensten waarbij ook ruimte is voor af en toe uit te voeren stukken.
De cantorij oefent 3 woensdagavonden voor de zondagsdienst waar medewerking aan wordt verleend, in KC “De Haven” van 18.45 tot 19.30. De laatste oefening voor de dienst vindt plaats in de kerk. 
De cantorij verleent haar medewerking aan ongeveer vier erediensten per jaar.
De cantorij staat onder leiding van Mark Christiaanse.
 
Contactpersoon: 
Jeanet Allewijn, tel. 0113-572689; pietie2203@gmail.com

terug